Оптика за медицински оптички слики

Медицинската оптичка слика е употреба на светлина како техника за испитување на слика за медицински апликации како ендоскоп, хистероскопија, артроскоп и риноларингоскоп.

SPIE Optics + Photonics, 21 - 25 август 2022 година, штанд: 545
Оваа веб-локација најдобро се гледа со Chrome/Firefox/Safari.